Održan sastanak direktora kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH

Dana 12. 09. 2018 godine sa početkom u 12 sati u poslovnoj zgradi Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK Mostar održan je sastanak svih direktora kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Sastanku je prisustvovala i pomoćnica ministra civilnih poslova BiH prim. dr Draženka Maličbegović.
Prisutne je pozdravila doc. dr. sc. Vlatka Martinović, direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH, koji je i bio organizator sastanka, dok je u ime domaćina, sudionike pozdravio direktor ZZO HNK- a Rade Bošnjak
Na sastanku se razgovaralo o radu komisija za izdavanje saglasnosti za liječenje osiguranih osoba na teret sredstava federalnog fonda solidarnosti, tekućoj problematici vezanoj za primjenu postojeće Tarife zdravstvenih usluga te prijedlogu za unaprjeđenje zdravstvene zaštite djece do 18 godina oboljele od dijabetesa. Na prijedlog doc. dr. sc. Martinović, usaglašeno je kako će, nakon što budu osigurana finansijska sredstva, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH preuzeti finansiranje nabavke inzulinskih pumpi za djecu do navršenih 18 godina života oboljele od dijabetesa, a kantonalni zavodi će finansirati setove za inzulinske pumpe.
Na sastanku je održano i edukativno predavanje na temu “DRG kao model finansiranja u sistemu zdravstva” gdje su predstavljeni rezultati Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK Mostar u razvoju i implementaciji DRG-a kao jedinog Zavoda u F BiH koji koristi DRG gruper u ugovornim bolnicama.
Zaključeno je kako ovakve sastanke treba održavati i u budućnosti, a sve u cilju bolje i ujednačenije zdravstvene zaštite osiguranika u F BiH .