Obračun doprinosa za dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 26.03.2024.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec januar 2024.godine “Službene novine FBiH”, broj: 22/24)

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 56,11 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1346201008266897, sa vrstom prihoda 712193
  • 6,37 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec

  • 392,77 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 44,59 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja