Obračun doprinosa za dobrovoljno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 26.04.2024.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec februar 2024.godine “Službene novine FBiH”, broj: 30/24)

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 55,15 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1346201008266897, sa vrstom prihoda 712193
  • 6,25 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec

  • 386,05 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 43,40 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja