Obračun doprinosa za dobrovoljno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 10.08.2021.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec maj 2021.godine):

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 40,90 KM na račun, Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1011400073252719, sa vrstom prihoda 712193
  • 4,65 KM na račun, Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec:

  • 286,30 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 32,55 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja