Obavijest za dobrovoljne osiguranike

Obavještavamo osiguranike koji vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, da je 23.10.2020.godine u “Službenim novinama FBiH”, broj: 77/20, objavljena bruto plaća za mjesec august, slijedom prethodno navedenog potrebno je da vrše uplate na sljedeći način:

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 39,38 na račun, Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1011400073252719, sa vrstom prihoda 712193
  • 4,47 KM na račun, Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec:

  • 275,70 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 31,31 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja