Obavijest o radu Zavoda

Obavještavamo naše osiguranike da su prethodne obavijesti vezane za rad Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, u vrijeme pandemije COVID-19, stavljene van snage, te da su donesene sljedeće smjernice u vezi sa radom istog:

– Ovjera zdravstvenih legitimacija vršit će se od 26.05.2020.godine, u terminu od 08:00 do 15:30h, te osiguranici neće biti u mogućnosti koristiti usluge zdravstvene zaštite bez ovjere iste;

– Komisija za liječenje van područja Bosansko-podrinjskog kantona i odobravanje CT dijagnostike na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će se ponovo održavati u dva termina, utorkom i petkom sa početkom u 13:00 sati, od 26.05.2020.godine;

– Uputnice za liječenje van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u toku radne sedmice će dostavljati stranke u Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, utorkom i petkom do 12:00, a ostalim danima u toku radnog vremena do 15:30 sati;

– Uputnice za liječenje van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zajedno sa Odlukom stranke mogu preuzeti isti dan od 14:30 sati u prostorijama Zavoda;

– Komisija za prava osiguranika i kontrolu lijekova će se održavati srijedom sa početkom u 14:00 sati;

– Prvostepena ljekarska komisija za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad preko 42 dana će zasjedati dva puta sedmično utorkom i petkom sa početkom u 14:30h;

– Ovjera ortopedskih pomagala se obavlja standardnom procedurom, a odobrenja izdata od dr.Aldijane Begović koja su istekla u periodu dok je trajala vanredna situacija, se moraju obnoviti.

– Obavijest koja je bila vezana za izdavanje penova za davanje inzulina a kojim su stranke mogle da bez potvrde o potrebi izrade/nabavke ortopedskih i drugih pomagala i endoproteze dobiju navedeno ortopedsko pomagalo, ista se stavlja van snage, te Vas informišemo da se penovi za davanje inzulina mogu podići samo uz potvrdu o potrebi izrade/nabavke ortopedskih i drugih pomagala i endoproteze ovjerenu od strane Zavoda.

– Ovjera ortopedskih pomagala: infuzioni set za inzulinske pumpe, rezervoar za inzulinske pumpe i baterije za inzulinske pumpe se obavlja procedurom koja je bila prije pojave pandemije COVID-19, naime, potrebno je da stranke dobiju potvrde popunjene od strane endokrinologa te iste dostave u Zavod na ovjeru kako bi iste mogli podići u apoteci.