Obavijest o radu Zavoda

Obavještavamo osiguranike da se obavijest o obustavi rada Komisije za prava osiguranika i kontrolu lijekova, te Komisije za liječenje van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i odobravanje CT dijagnostike na području BPK-a Goražde stavlja van snage, te da će se iste održavati u redovnim terminima, počev od 06.04.2021.godine (Komisija za liječenje van kantona utorkom i petkom sa početkom u 13:00 sati, te Komisija za prava osiguranika srijedom u 14:00 sati). Slijedom navedenog osiguranici će, da bi ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu, morati posjedovati Odluku o odobravanju liječenja van područja BPK-a i odobravanje CT dijagnostike na području BPK-a. Uputnice za banjsko-klimatsko liječenje će se moći izdavati od navedenog datuma, te će se iste razmatrati na Komisiji za liječenje van područja BPK-a.

Sve ostale obavijesti ostaju na snazi narednih 15 dana, počev od 06.04.2021.godine i to:

  • zdravstvene legitimacije se neće ovjeravati;
  • ortopedska pomagala će se izdavati bez prethodno izdate saglasnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde. Osiguranik nakon što dobije potvrdu sa istom odlazi u apoteku, istu predaje uposleniku i preuzima neophodno ortopedsko pomagalo, te nije u obavezi da dolazi u Zavod zdravstvenog osiguranja. Apoteka je dužna potvrdu sačuvati, te naknadno dostaviti Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ovjeru;
  • Osiguranici imaju pravo na ovakav vid ostvarivanja prava na orotpedska pomagala i to za sljedeće vrste ortopedskih pomagala: trakice, iglice, pen za davanje inzulina, f.kateter, vrećice za urin sa ispustom, vrećice za kolostomu sa podlogom te vrećice za urostomu sa podlogom, sva druga ortopedska pomagala će pacijenti moći dobiti istekom ove obavijesti, po uobičajenoj proceduri dobijanja ortopedskih pomagala.

Za sve potrebe i eventualna pitanja osiguranici nas mogu kontaktirati na broj telefona 038-228-348.