Obavijest o promjeni transakcijskog i depozitnog računa Zavoda

Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavještava sve poslodavce i korisnike usluga zdravstvenog osiguranja da koriste nove račune otvorene kod ASA banke d.d. Sarajevo.

Naime, Pravilnikom o izmjenama pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH „Službene novine Federacije BiH“, broj: 76/22, objavljen je broj računa otvoren kod ASA banke.

U skladu sa naprijed navedenim novi depozitni račun Zavoda otvoren kod ASA banke d.d. Sarajevo je: 134-620-1008266-897 , te transakcijski račun broj: 134-620-1008266-703.

Slijedom navedenog Zavod poziva sve komitente da obrate pažnju prilikom uplata na ispravnost broja računa i vrstu prihoda kako ne bi dolazilo do pogrešnih uplata zbog kojih mogu izgubiti prava iz zdravstvenog osiguranja.