Obavijest o promjeni broja računa Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja

Obavještavamo osiguranike koji iz vlastitih sredstava uplaćuju doprinose da je, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH promjenio broj računa na koje se vrše uplate. Uplate za dobrovoljno osiguranje na račun Federalnog zavoda možete vršiti na depozitni račun Union banke, broj: 102 05 000 000 64018. Isti se primjenjuje od 01.12.2022.godine.