Obavijest o neradnom danu

U povodu nastupajućeg državnog praznika, Dana nezavisnosti BiH, obavještavamo osiguranike sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, u skladu sa Odlukom o proglašenju 2. marta 2020. neradnim danom u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 15/20), na dan 02.03.2020.godine (ponedjeljak) Kantonalni zavod Goražde neće raditi.

Svim građanima, sretan dan nezavisnosti želi direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Salem Halilović, sa uposlenicima.