Obavijest o neradnom danu

Menadžment Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavještava osiguranike da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ” broj: 6/73)
određeno da je Prvi maj Međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana  (1. i  2. maja). Istim zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Shodno navedenom, te s obzirom na to da 2.maj 2021.godine pada u nedjelju, obavještavamo osiguranike da je ponedjeljak 3.maj neradni dan.