Obavijest o neradnom danu

Obavještavamo osiguranike da Kantonalni zavod Goražde neće raditi 01.01.2021.godine, zbog obilježavanja praznika Nova godina, te da će Komisija za liječenje van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde biti održana u četvrtak 31.12.2020.godine sa početkom u 10:00 sati, te  Komisija za bolovanje preko 42 dana koja će se održati isti dan u 11:00 sati.

Svim našim osiguranicima i poslovnim partnerima sretnu i uspješnu novu 2021.godinu želi direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Salem Halilović sa uposlenicima.