Obavijest o neradnim danima

Obavještavamo osiguranike sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde neće raditi 01. i 02. maj zbog obilježavanja međunarodnog Praznika rada 1. maja, a u skladu sa Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj 13/94), primjenjuje kao federalni zakon. Shodno tome, Komisija za liječenje van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će se održati u utorak (30.04.2024.godine) u 11:00 sati, dok će se Komisija za bolovanje preko 42 dana održati isti dan u 12:00 sati.

Bitno je naglasiti da će se Komisija za liječenje van područja BPK-a Goražde održati u petak (03.05.2024.godine) u svom ustaljenom terminu dok se Komisija za bolovanje preko 42 dana neće održati taj dan zbog nedostatka vremena za pripremu iste.

Od ponedjeljka (06.05.2024.godine) prethodno pomenute Komisije će se održavati u svojim ustaljenim terminima.