Laboratorijske usluge

Na trećoj redovnoj sjednici Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, donesen je Zaključak kojim se odobravaju refundacije novčanih sredstava osiguranim licima Zavoda za obavljene usluge laboratorijske dijagnostike obavljene u PZU “Eurofarm Centar – Poliklinika” podružnica Goražde i Atrijum medicinski laboratorij Goražde. Navedeno pravo osiguranici mogu ostvariti ukoliko se iste ne mogu pružiti u javnim zdravstvenim ustanovama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U prilogu specifikacija analize medicinsko-laboratorijskih usluga koje se refundiraju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Specifikacija analize medicinsko-laboratorijske usluge