Implementacija e-potvrde za ortopedska i druga pomagala

S ciljem poboljšanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite za osiguranike, te pojednostavljenja procedura za zdravstvene radnike, obavještavamo da je Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem integrisanog zdravstvenog informacionog sistema inovirao i unaprijedio postupak propisivanja i izdavanja ortopedskih pomagala za sve osiguranike našeg kantona.

Uvođenjem elektronske potvrde, ljekari će umjesto papirnih, u program IZIS-a upisivati e-potvrde. Navedenim će se pojednostaviti postupak dobivanja potvrda, a i smanjit će se odlasci u ordinacije ljekara opće prakse. Nestat će papirnate potvrde, što će uveliko olakšati papirologiju oko pomagala. Jednom kada ljekar opće prakse u sistem unese e-potvrdu o odobrenom pomagalu, on će odmah biti vidljiv u apotekama i ostalim specijaliziranim prodavnicama (koje su uvedene u sistem IZIS-a). Ortopedsko i drugo pomagalo osiguranici će moći preuzeti u apoteci i ostalim specijaliziranim prodavnicama nakon isteka roka za izdavanje novog ortopedskog pomagala.