E-recepti

Zadovoljstvo nam je objaviti da je putem integrisanog zdravstvenog informacionog sistema – IZIS-a omogućeno slanje e-recepta za komercijalne lijekove.

To u praksi znači da će našim osiguranicima biti omogućeno da sve lijekove, bez obzira nalazili se na Esencijalnoj listi lijekova ili ne, moći da putem informacionog sistema dobiju e-recept i da lijek preuzmu u apoteci bez odlaska ljekaru opće prakse. Pored toga što je nedavno omogućeno da se putem e-recepta dobiju lijekovi koji se nalaze ne Esencijalnoj listi, sada je Zavod otišao korak dalje i omogućio našim osiguranicima da i ostale lijekove dobiju putem IZIS-a. Kako nam je cilj ušteda u budžetu i pojednostavljenje procedura, menadžment Zavoda svakodnevno radi na unapređenju zdravstvene zaštite i uvođenju noviteta kada je u pitanju informatizacija sistema zdravstva, a u skladu sa planiranim finansijskim sredstvima.