Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obavještavamo osiguranike koji vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, da je 19.02.2021.godine u “Službenim novinama FBiH”, broj: 14/21, objavljena bruto plaća za mjesec decembar, slijedom prethodno navedenog potrebno je da vrše uplate na sljedeći način:

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 41,28 na račun, Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1011400073252719, sa vrstom prihoda 712193
  • 4,69 KM na račun, Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec:

  • 288,96 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 32,83 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja