Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 06.09.2022. godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec juni 2022. godine):

Uplate na mjesečnom nivou:

46,42 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1011400073252719, sa vrstom prihoda 712193
5,27 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec:

324,94 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
36,89 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja