Dobrovoljno osiguranje – obračun

Obračun doprinosa na dan 27.05.2022. godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec mart 2022. godine):

Uplate na mjesečnom nivou:

45,64 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1011400073252719, sa vrstom prihoda 712193
5,18 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec:

319,48 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
36,26 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja