Dobrovoljno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 23.08.2021.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec juni 2021.godine – 1.546,00 KM):

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 41,65 KM na račun, Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1011400073252719, sa vrstom prihoda 712193
  • 4,73 KM na račun, Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec:

  • 291,55 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 33,11 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja