Dobrovoljno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 02.06.2021.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec mart 2021.godine):

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 41,70 KM na račun, Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1011400073252719, sa vrstom prihoda 712193
  • 4,74 KM na račun, Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec:

  • 291,90 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 33,18 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja