Biomedicinski potpomognuta oplodnja

Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je potpisao ugovore o pružanju usluga biomedicinski potpomognute oplodnje za 2022.godinu. Navedenim se omogućava osiguranim licima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da na teret sredstava Zavoda obave biomedicinski potpomognutu oplodnju i to u sljedećim iznosima:

  • intrauterina inseminacija (IUI) – 610,40 KM
  • izvantjelesna oplodnja (IVF) – prvi pokušaj 2.232,00 KM
  • intracitoplazmatska mikroinjekcija spermija (ICSI) – prvi pokušaj 2.816,00 KM
  • pohranjivanje spolnih stanica, spolnih tkiva i zametaka – 100,00 KM.

Zdravstvene ustanove u kojima je moguće obaviti navedene usluge i sa kojima Zavod ima potpisan ugovor o pružanju usluga biomedicinski potpomognute oplodnje za 2022.godinu su:

  • PZU Korak do života ginekološka poliklinika, Tuzla
  • PZU New Life, Sarajevo
  • PZU Dr. Balić, Tuzla
  • PZU Bona Dea IVF and women health center, Sarajevo.

Prethodno navedeno osigurana lica ostvaruju na osnovu uputnice i nalaza koji se razmatraju na Komisiji za biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.