Aneks sporazuma o realizaciji projekta povećanja energetske efikasnosti


Dana 25.09.2018. godine potpisan je Anex sporazuma o realizaciji projekta povećavanja energetske efikasnosti objekta Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde i zajedničkog finansiranja izmedju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kojeg je zastupao premijer Emir Oković i Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde, kojeg je zastupao direktor Hamed Topuz kojim su sporazumne strane saglasno konstatovale da su dana 16.04.2018. godine zaključile Sporazum o realizaciji projekta povećavanja energetske efikasnosti objekta Zavoda (radovi na toplotnoj izolaciji fasade i krova objekta) i zajedničkom finansiranju.
U skladu sa navedenim Sporazumom Kanton je bio u obavezi da zaključi sporazum sa
Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) o provedbi projekta “Zeleni ekonomski razvoj”, pri čemu će se realizovati mjere povećanja energetske efikasnosti Zavoda u ukupnoj visini sredstava od 60.000,00 KM. UNDP je u obavezi da osigura 50% sredstava odnosno 30.000,00 KM, a Kanton i Zavod 50% odnosno 30.000,00 KM, od čega Kanton 10.000,00 KM, a Zavod 20.000,00 KM.
Ovim Aneksom Zavod je preuzeo obavezu osiguranja cijelokupnog iznosa 50% sredstava za realizaciju ovog projekta odnosno iznosa od 30.000,00 KM.
Provodjenjem ovog projekta Zavod bi ostvario direktne energijske i finansijskih uštede smanjenjem potrošnje energije kako za grijanje tako i za hladjenje uz poboljšanje termalnog komfora. Provođenje detaljnih energetskih pregleda i energetsko certificiranje javnih objekata je već zakonska obveza u Federaciji BiH i preuzeto je kao jedna od obaveza Bosne i Hercegovine SAA programom stabilizacije i pridruživanja EU.