Novosti i obavijesti

February 24, 2021

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obavještavamo osiguranike koji vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, da je 19.02.2021.godine u “Službenim novinama FBiH”, broj: 14/21, objavljena bruto plaća za mjesec decembar, slijedom prethodno navedenog potrebno je da vrše uplate na sljedeći način:

Više
February 5, 2021

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga elektromioneurografije (EMNG)

Dana 05.02.2021.godine pokrenut je postupak javne nabavke za pružanje usluga elektromioneurografije (EMNG), u nastavku možete pronaći Poziv za dostavu ponuda za pružanje navedene usluge te dokumentaciju koja je potrebna za navedeni poziv.

Više
February 2, 2021

Zavod omogućio nove vrste zdravstvenih usluga na području BPK-a Goražde

U želji da našim osiguranicima olakšamo pristup dijagnostičkoj pretrazi color dopler, te laboratorijskoj usluzi vitamin D, ugovorima koji su potpisani sa Kantonalnom bolnicom te Domom zdravlja Goražde, uveliko je pojednostavljeno ali i skraćeno vrijeme čekanja za ove vrste usluga.

Više

February 2, 2021

Potpisan Ugovor o pružanju usluga vanbolniče CT dijagnostike

Cijeneći vrijeme naših osiguranika, Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je potpisao Ugovor o pružanju vanbolničke CT dijagnostike kompjuterizirana tomografija, sa poliklinikom Eurofarm Centar Goražde.

Više