Novosti i obavijesti

October 8, 2020

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca

Dana 08.10.2020.godine pokrenut je postupak javne nabavke za uslugu radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca, u nastavku možete pronaći Poziv za dostavu ponuda za pružanje navedene usluge te dokumentaciju koja je potrebna za navedeni poziv.

Više

September 24, 2020

Obračun za dobrovoljno osiguranje

Obavještavamo osiguranike koji vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, da je 23.09.2020.godine u “Službenim novinama FBiH”, broj: 67/20, objavljena bruto plaća za mjesec juli, slijedom prethodno navedenog potrebno je da vrše uplate na sljedeći način:

Više

September 23, 2020

Informacija za osiguranike

U cilju smanjenja liste čekanja za određene zdravstvene usluge, a pri tom imajući u vidu sve zakonske propise kao i zagarantovana prava pacijentima da mogu i kroz privatnu praksu zaštititi svoje zdravlje i zatražiti zdravstvenu zaštitu, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je, na 9 (devetoj) redovnoj sjednici, donio Zaključak, broj: 08-04-2610-4/20 od 17.09.2020.godine.

Više
September 14, 2020

Obavijest o neradnom danu

Obavještavamo osiguranike i poslovne partnere da Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja Goražde, u petak 18.09.2020.godine, neće raditi zbog obilježavanja Dana oslobođenja – Dana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Grada Goražda.

Više