Novosti i obavijesti

April 18, 2018

Revidiranje sporazuma o međusobnim obavezama Kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Goraždu

Dana 18.04.2018. održan je sastanak kojem su prisustvovali ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabira Bešlija sa saradnicima, direktor Kantonalne bolnice Muedin Silajdžić, direktor Doma zdravlja „dr Isak Samokovlija“ Edin Čengić te zamjenik direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Emir Pršeš. Više

April 17, 2018

Potpisan Sporazum u vezi sa realizacijom projekta povećanje energetske efikasnosti objekta Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde

Dana 17.04.2018. godine u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upriličeno je potpisivanje Sporazuma između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Kantonalnog zavoda u vezi sa realizacijom projekta povećanje energetske efikasnosti objekta Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Više

April 5, 2018

Informacije sa treće redovne sjednice Upravnog odbora

Održana je treća redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Više

February 22, 2018

Upravni odbor usvojio Finansijski plan ZZO BPK-a Goražde

Održana je druga redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Više