Novosti i obavijesti

November 12, 2020

Potpisan ugovor sa poliklinikom “Altamedica Beta” Sarajevo, za usluge magnetne rezonance

U želji da našim osiguranicima pružimo što bržu, efikasniju a time i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, nakon uspješno provedene procedure javne nabavke za uslugu radiološke dijagnostike magnetna rezonanca, obavještavamo Vas da je Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, potpisao Ugovor o pružanju usluga radiološke dijagnostike magnetna rezonanca sa poliklinikom “Altamedica Beta” sa sjedištem u Sarajevu. Više

October 26, 2020

Obavijest za dobrovoljne osiguranike

Obavještavamo osiguranike koji vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, da je 23.10.2020.godine u “Službenim novinama FBiH”, broj: 77/20, objavljena bruto plaća za mjesec august, slijedom prethodno navedenog potrebno je da vrše uplate na sljedeći način:

Više
October 8, 2020

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca

Dana 08.10.2020.godine pokrenut je postupak javne nabavke za uslugu radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca, u nastavku možete pronaći Poziv za dostavu ponuda za pružanje navedene usluge te dokumentaciju koja je potrebna za navedeni poziv.

Više

September 24, 2020

Obračun za dobrovoljno osiguranje

Obavještavamo osiguranike koji vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, da je 23.09.2020.godine u “Službenim novinama FBiH”, broj: 67/20, objavljena bruto plaća za mjesec juli, slijedom prethodno navedenog potrebno je da vrše uplate na sljedeći način:

Više