Godišnji izvještaj – informacija

Po pravilniku o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH” br. 69/14 i 14/15 i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH “Službene novine br. 4/16”) stanje u KZZO Goražde slijedeće:

Ostvareni prihodi za period 01-12/2018 ……………………………. 17.983.482 KM

Ostvareni i uknjiženi rashodi za period 01-12/2018 ……………….. 15.993.375 KM

Izdaci za nabavku opreme ……………………………………………….. 30.000 KM

Ukupno više ostvareni prihodi (suficit) ……………………………. 1.960.107 KM

Ukupan suficit je raspoređen po Odluci Upravnog odbora ZZO BPK-a Goražde i preporuci Ureda za reviziju Federacije BiH za pokriće akumuliranog deficita predhodnih godina koji je iznosio 1.909.784,00 KM, a razlika se koristi za tekuću likvidnost zavoda.

Značajno je istaći da je likvidnost sa 0,3% – XII/2017 povećana na 1,5% – I/2019 što govori da ZZO može odgovoriti svakoj ugovorenoj obavezi.

Povećanjem ukupnih prihoda, uz saradnju sa Poreznom upravom FBiH i unutrašnjim uštedama, kao i finansijskom disciplinom, ostvaren je pozitivan finansijski rezultat, sa nastavkom tendencije povećanja fiskalnog okvira i u 2019.godini.

Direktor Zavoda, Mr. Hadem Topuz, dipl.oec., navodi da je, pored suficita, važno napomenuti i da je dug prema UKC Sarajevo, koji je u XII/2017 iznosio preko 3.000.000,00 KM u cijelosti izmiren tako da su dugoroćnije riješeni problemi zdravstvene zaštite osiguranika BPK-a Goražde na tercijarnom nivou.