Novosti i obavijesti

January 25, 2021

Ovjera zdravstvenih legitimacija obavezna od 25.01.2021.godine

Obavještavamo osiguranike da su prethodne obavijesti vezane za rad Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, u vrijeme COVID-19, stavljene van snage, te da su donesene sljedeće smjernice u vezi sa radom istog od 25.01.2021.godine:

Više
January 22, 2021

Dobrovoljno osiguranje

Obavještavamo osiguranike koji vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, da je 20.01.2021.godine u “Službenim novinama FBiH”, broj: 5/21, objavljena bruto plaća za mjesec novembar, slijedom prethodno navedenog potrebno je da vrše uplate na sljedeći način:

Više
December 28, 2020

Obavijest o neradnom danu

Obavještavamo osiguranike da Kantonalni zavod Goražde neće raditi 01.01.2021.godine, zbog obilježavanja praznika Nova godina, te da će Komisija za liječenje van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde biti održana u četvrtak 31.12.2020.godine sa početkom u 10:00 sati, te  Komisija za bolovanje preko 42 dana koja će se održati isti dan u 11:00 sati.

Više
1 2 3 22