Novosti i obavijesti

May 29, 2019

Sastanak direktora ZZO, Travnik

U dane 24 i 25.04 2019. godine sa početkom u 14 sati u Travniku održan je sastanak direktora zavoda zdravstvenog osiguranja.
Sastanku su pored direktora KZZO i Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, prisustvovali i predstavnici Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine g-đa Đinita Fočo, šef Grupe za poslove obuke i analize i g-đa Belma Šećibović, šef Grupe za normativno-pravne poslove. Više

May 24, 2019

Godišnji izvještaj – informacija

Po pravilniku o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH” br. 69/14 i 14/15 i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH “Službene novine br. 4/16”) stanje u KZZO Goražde slijedeće: Više

April 26, 2019

Poništenje javnog oglasa

Za prijem na neodređeno vrijeme objavljen 08.04.2019. godine.

Poništenje Javnog oglasa… preuzmi.

Odluka o poništenju… preuzmi.

April 23, 2019

Sastanak direktora ZZO, Tuzla

Rezime sastanka… preuzmi.

1 2 3 12