Novosti i obavijesti

October 27, 2021

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca

Dana 27.10.2021. godine pokrenut je postupak javne nabavke za uslugu radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca. U nastavku možete pronaći Poziv za dostavu ponuda za pružanje navedene usluge i Obrazac za cijenu ponude. Više

October 22, 2021

Dobrovoljno osiguranje – obračun

Obračun doprinosa na dan 22.10.2021. godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec avgust 2021. godine): Više

September 17, 2021

Obavijest o neradnom danu

Obavještavamo osiguranike i poslovne partnere da Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja Goražde, u ponedeljak 20.09.2021. godine, neće raditi zbog obilježavanja Dana oslobođenja – Dana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Grada Goražda. Više

August 23, 2021

Dobrovoljno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 23.08.2021.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec juni 2021.godine – 1.546,00 KM):

Više
1 2 3 29